به یاد دوست وهمکار عزیز جناب آقای سلطانی .مهدی بزرگی وکیل البرز

 

به یاد دوست وهمکارعزیزمان جناب آقای سلطانی

خدایی داریم بسیار بخشنده ومهربان .

پیامبرانی داریم  که دشمنان دیرینه خود را بخشید ند.

امامانی داریم که برگرفتن خلخال از پای زن یهودی را بر نمیتابد.

چه شبهایی که زاری میکنیم تا خداوند مارا ببخشد .

چرا در  روز زمزمه های شب  یادمان میرود  .!

 به یاد رنجهای دوست مهربانمان که حدود 3سال زندانی است .

علارغم درخواست مکرر خانواده

پس از 3 سال زندانی هنوز  نتوانسته 3روز برای دیدن مادر90ساله بیمارش مرخصی بگیرد .!

مهربانی ماندگار . مهدی بزرگی وکیل البرز

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید