# مردم

نقش وکیل و وکالت در سال اقتصاد

  نقش وکیل  و وکالت                                                 در سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال میخواهیم ببینیم  درسال اقتصاد مقاومتی  ، تولید ، اشتغال   . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

چه کسی از بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی سود خواهد برد .مهدی بزرگی وکیل ا

چه کسی از بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی سود خواهد برد . یادداشت صرف نظر ازاینکه ریاست محترم  قوه  قضائیه میتواند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید