عدالت، نان مردمان است ،برتولت برشت

عدالت، نان مردمان است ،

گاه فراوان است، گاه کمیاب ،

گاه خوشمزه است، گاه بدمزه.

وقتی نان نایاب شد،

گرسنگی حکمفرما می‌شود

وقتی نان بد شد،

نارضایتی حکمفرما می‌شود 
 

عدالت بد را دور بیانداز !
 

که بی دانش و عشق آن‌را ورز داده و پخته‌اند !

بی چاشنی‌ست و لبه‌اش سوخته است !

عدالت بیات را دور بیانداز ! که بس دیر می‌رسد !

اگر نان مرغوب و فراوان باشد،

می‌شود بقیه‌ی غذا را نادیده گرفت .

نمی‌توان همه‌چیز را یک‌باره و به فراوانی داشت

اگر از نان عدالت بخوریم ،

کارها چنان انجام می‌گیرد که فراوانی ازقِبَلِ آن حاصل می‌آید.

همان‌گونه که به نان روزانه محتاجیم به عدالت روزانه نیز نیازمندیم ،

حتی بارها در روز بدان نیازمندیم.
از بام تا شام،

به وقت خوشی و به هنگام کار

که بدل به لذت می‌شود

به روزگار سختی و شادمانی .

مردمان به نان روزانه و سالم عدالت نیازمندند.

پس اکنون که نان عدالت تا بدین حد اهمیت دارد دوستان !

چه کس باید آن‌را بپزد؟ 

چه کس نان دیگر را می‌پزد؟

 نان عدالت را نیز چون هر نان دیگری باید مردمان خود بپزند.

فراوان و دردسترس و روزانه ...

/ 0 نظر / 110 بازدید