دلنوشته زیبای یکی از اعضای هیئت مدیره دوره قبل کانون البرز . مهدی بزرگی وکیل الب

دلنوشته زیبای یکی از اعضای هیئت مدیره دوره قبل کانون البرز .

بنام ایزدپاک. دوره کوتاه هیات مدیره همانند عمر باسرعت بپایان میرسد .  چرا دراین مدت کوتاه باقیمانده . همکاران توانمند خودرا برای اداره بهتر کانون ورفع معایب عملکردمدیران آماده نمیکنند  وقتی  اکثروکلا برای بهبودمدیریت تشکیلات خود همکاری نمی کنند طبیعی است جیب وکیف که هیچ دستی هم به جاهای مناسب ونامناسب وی هم میرسانند .  وتبصره ای هم به ماده 48 اضافه میکنند . نگرانی ودادو بیداد ندارد یواش یواش حتی به انتقادها . گشتن جیب وکیف واخذ خیلی چیزها وبه ماده وتبصره های آ ن چنانی عادت میکنیم. منجی هم دراین وضع ما رابیدار نخواهد کرد .

چرا وکلا با کانون همکاری نمیکنند.

در ارتباط با کامنت پر از درد این همکار عزیز مطالب زیر را تقدیم مینمایم امید وارم دوستان هم نظرات خود را بدهند تا کمکی باشد برای پیشبرد اهداف کانون .

مطالبی که مینویسم برای کانون البرز نیست به نحوی مربوط به همه کانونها میشود .

با عذرخواهی از هیئت مدیره ها

1- در شروع کار کانون البرز  حد اقل 75 در صد با تشکیل کانون مخالفت کردند  ما به این پیام همکاران گوش ندادیم  یا کم توجهی کردیم . یعنی همکاری نخواهیم کرد .پیشکسوتی فرمودند نظر همکاران ملاک نیست  قانون اجازه تشکیل کانون را میدهد وجلو افتاد وآنرا کانون سر افراز نامید  بدونه بررسی اثر مثبت ومنفی آن .اصولا قانون را مردم باید اجرا کنند چنانچه مردم به طور عموم  از اجرای قانون سرباز زنند کاری از حاکم برنمیآید . کانون البرز وسایر کانونها هم از این قاعده مستثنی نیستند  .

2- اما فرمودید هیچکس همکاری نمی کند چرا همکاری نمیکند .؟کانون که این همه نشست گذاشته دادستانها را جمع کرده برایمان نظامنامه  نوشته   نشست روابط عمومی گذاشته  آیا  نشستی گذاشته وپرسیده که چرا وکلا همکاری نمیکنند خوب بود  این موضوع در نشست  مجمع  عمومی مطرح میشد وهمکاران نظرات خود را   آزادانه میدادند.علت عدم همکاری این است که در امور مهم از همکاران نظر سنجی نمیشود .هیئت مدیره به تنهایی مصوب میکند  واجرای آنرا از  همکاران میخواهد .طبیعی است وکلا همکاری نکنند . این رفتار را همکاران دوست ندارند .احساس میکنند برای هیئت مدیره کار میکنند نه برای کانون .

3- یکی از موضوعاتی که متاسفانه در جامعه شایع است ورویه شده این است تا کسی انتقاد میکند میگویند بیا خودت کار را به دست بگیر این رفتار درست نیست .اصولا بعضیها مدیریت و ریا ست را دوست دارند  ومدتها تبلیغ میکنند تا عضو هیئت مدیره شوند به پشتوانه همین تبلیغ نه لیاقت  بعضا عضو هیئت مدیره میشوند رقابت با آنان هم نمیشود کرد چون هیچ انسان عاقلی برای کار مجانی زور بیهوده  نمیزند .!

 یقینا  با این روش حضور در مدیریت  اشتباهات زیادی هم  به دنبال دارد  البته  اقتضای کار جمعی اشتباه کردن است  ودرمقابل حق نقدواعتراض هم برای همکاران خارج از هیئت مدیره وجود دارد .  باور نداریم با تغییر مدیریت وضع 180 درجه تغییر کند  بیشتر نگاه اصلاحی داریم تا انقلابی .

4-نکته دیگر: هیئت مدیره از همکاران میخواهد در چهارچوبی که خود میخواهد اقدام کنند بعضا هم درست نیست با این وضعیت  همکاران احساس میکنند کارمند کانون هستند  نه همکار هیئت مدیره یعنی از دانسته های حقوقی وتجربیات وتوانایی  آنان کمتر استفاده میشود .به همین دلیل وکلا  در قالب کارمند رغبتی به همکاری ندارند

5- امروز به علت معلومات کم مان  وادعای زیادمان به قول زنده یاد مشیری  ما همان جمع پراکنده هستیم . هیئت مدیره جمع قبل از تشکیل کانون را حتی نتوانست حفظ کند با وصفی که ساختمان مجللی هم خریداری کردیم .خوب است قبل از اینکه دیگران نقد کنند خودشان به نقد کار خود بپردازند اگر نمیتوانند به حرفهای دیگران گوش بدهند نه آنان را طرد کنند .

پیشنهاد .

1-  اگر کانون در امور مهم نمیتواند با همه همکاران مشورت کند حد اقل نمایندگانی از هرسن در قالب شورای مشورتی  تشکیل داده مطالب مهم را قبل از تصمیم گیری با آنان مشورت نماید . همچون اوایل دوره اول. مسائلی که در اسکودا مطرح میشود یا پیشنهادهایی که همکاران میدهند در این شورا چکش کاری شود دراختیار هیئت مدیره قرار گیرد .

2-ای کاش کمیسیون  دائمی آموزش حرفه وکالت  در اسکودا تشکیل میشد به آموزش حرفه وکالت سروسامان میداد تا مجبور نشویم  با تنظیم نظامنامه  مشکلات جامعه وکالت را حل کنیم .

3-  اجازه بدهیم همکارانی که در هرکمیسیونی که خود  علاقمند هستند فعالیت نمایند به عنوان مثال دوبار کتبا وچند بار شفاها تقاضای حضور در کمیسیون آموزش کردم  متاسفانه جوابی نشنیدم . ! نه اینکه اموزش بدهم آموزش ببینم .

4- خوب است کانون ها هر ماهه  با دعوت از همکاران روز وساعتی را به نقدوبررسی وپیشنها د عملکرد هیئت مدیره قرار دهند . مطالب همکاران را گوش دهند .

5-  هم اکنون تبصره ماده 48  قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تعیین وکیل توسط رئیس قوه قضائیه در تحقیقات مقدماتی  وضع شد منتظر عکس العمل  نمایندگان ما  در کانونها هستیم  اگر فردا از کانونها بخواهند افراد مورد وثوق را  به قوه قضائیه معرفی کنند چه کسانی را معرفی خواهند کرد. یا چه عکس والعملی نشان خواهند داد . 

مهربانی ماندگار .

 

/ 1 نظر / 39 بازدید
lمسلم عبدالهی

بنام یزدان پاک.همانطور که قبلا عرض کردم . دوره هیات مدیره همانند عمر باسرعت بپایان مدت مدیریت خود نزدیک میشود .حداقل اعضای هیات مدیره شهامت دارند که خود را بخطر انداخته تا کانون را که باهمه چالشها و فشارها ی آشکار وپنهان رو برو بوده وهست باکم وکاستیهای آن اداره کنند . زیاد بوده وهستند وکلای توانمند ی که سالهاست حتی در کنار گود هم نیستند تا رنج وزحمت و محاسن و معایب هیات مدیره و مدیریت سایر دست اندر کاران کانون رااز نزدیک ببینند و آنها را نقد کنند همکاران خودرا از هیات مدیره ومدیریت وکانون دور نگه میدارند وبرای خواسته های خود به کانون مراجعه نمی کنند( ادامه عرایض قبلا بعرض دوستان رسیده)بقول آقای بزرگی . مهربانی پایدار