بقای درخت .مهدی بزرگی وکیل البرز

برای خوردن آب به حیاط دادگستری کرج رفته بودم.

مشغول  خوردن  آب بودم .

دیدم صدای  زیبای کودکی به گوش میرسد .

توجه ام را جلب کرد .

اوتلاش میکرد به دور از جنجال عدالت ،

با دستان کوچکش  آواز خوانان  برای نهالی که با آجر دورچین شده بود آب ببرد  .

نه او بکسانی که  سرگردان به دنبال عدالت بودند توجه داشت

 نه انان آواز عاشقانه ومهربانی ان کودک با درختش را میدیدند . 

در این اشفته بازار به ماندن وبقای درخت امیدوار شدم  .

اما به ابقای عدالت نه .!

مهدی بزرگی وکیل البرز .

/ 0 نظر / 44 بازدید