مشاهده نظرسنجی عملکرد دادگستری استان البرز

1. خدمت رسانی دادگستری کل استان البرز را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی (11)  11%
خوب (9)  9%
متوسط (12)  12%
ضعیف (67)  68%

مشاهده نظرسنجی عملکرد دادگستری استان البرز
برگرفته از سایت دادگستری استان البرز
/ 0 نظر / 32 بازدید