آیا هدف وسیله را توجیح میکند .!؟ مهدی بزرگی وکیل البرز

آیا هدف وسیله را توجیح میکند .!؟

آیا برای رسیدن به هدف میبایست هر اقدامی که نیاز بود انجام دهیم .؟

جناب آقای اسفنانی که پیوسته در نشست  کانونها شرکت میکردند وبراستقلال وکیل پای میفشردند به اتفاق سایر دوستان در کمیسیون  حقوقی وقضایی چنین تصمیم گرفتند .

اسفنانی تبصره ماده 48  ایین دادرسی کیفری جدید پیشنهاد کمیسیون مجلس  بوده نه قوه قضائیه

اسفنانی:‌ وکلا درخواستی برای تجدیدنظر به تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری نداده‌اند .

 در حقیقت تصمیم اخیر به مراتب بد تر از تصمیم قبلی است در تصمیم قبلی متهم میداند یک هفته وکیل ندارد ولی در تصمیم اخیر نمیداند وکیلی که انتخاب شده وکیل است یا مخبر قوه قضائیه متهم به هیچ وجه به چنین وکیلی اطمینان نخواهد کرد .اگر قرار باشد با چنین وکیلی مشورت کند مطالب را یهتر است به بازجو بگوید نه وکیل .!

چه اجباری است که چنین وکیلی در اختیار متهم باشد .با توجه به اینکه حتی قضات معینی به این نوع پروندهها رسیدگی میکنند  اگر وکیل هم بخواهد معین باشد

اما چرا به هروسیله میخواهیم به امنیت برسیم این نگاه کم کم سیستم را از برقراری امنیت برای جامعه به برقراری امنیت برای  گروه یا  فرد خاص میرساند .چرا  بذر جو   بی اعتمادی را در جامعه میپراکنیم دولت به آنانی که اعتماد کرد بیشتر ضربه خورد تا آنان که ترد شدند .

اگر بخواهیم با این نگاه به مسئله امنیت نگاه کنیم  که به هروسیله انرا تامین کنیم  یقین دارم برای استقلال وکیل هم ارزشی قائل نیستیم .

به عبارت دیگر اگر نمایندگان محترم با این نگاه به موضوع بنگرند استقلال وکیل هم متزلزل خواهد بود .

شایسته است قوه محترم قضائیه این نقص قانون آیین دادرسی جدید  را که لکه تاریکی بر پیشانی درخشان ایین دادرسی کیفری است را برطرف نماید .تا عدالت محقق گردد.

عدالت پایدار مهدی بزرگی وکیل البرز  

/ 0 نظر / 49 بازدید