درسهایی که از مذاکرات 1+5 میبایست بیاموزیم .مهدی بزرگی وکیل البرز

درسهایی که از مذاکرات 1+5 میبایست بیاموزیم .

 اینکه در این مذاکرات پیروز بودیم یا ناموفق .بستگی به نگاه انسانها دارد  بر آن نیستیم که وارد برد وباخت  شوم چون گاهی باخت هم میتواند برد باشد اگر دور اندیش باشیم .

چه زندگیهایی که میتوانست با یک گفتگو ی  ساده تبدیل به جنگ نشود .

خداوند به انسان بیان آموخت  تا مشکلات خود را با هم نوع خود درمیان بگذار .

گفتگو انسان را از قضاوت بیهوده به دور نگه میدارد .

اینکه پس از سالها قبول کردیم مسائل مان را با گفتگو حل وفصل نماییم اتفاقی میمونی است  که می بایست به فال نیک گرفت .به خاطر بیاوریم مشقات جنگ را .

در این مذاکرات نشان دادیم میتوانیم نجنگیم وعزت خود را حفظ نماییم عزت در جنگیدن خلاصه نمیشود .

آنانکه در کودکی با همسالان خود جنگیدند  ورنج آن را کشیدند طعم درد  و زخم را چشیدند  ، میدانند  در بزرگی چگونه  با مردم رفتار نیک داشته باشند  .

 جنگ کودکانه تمرینی بود  برای بزرگسالی چون  کسی به یاد ندارد  دو کودک در اثر جنگ ودعوا بمیرند اما ببینیم چه مقدار انسان به دست آدمهای  بالغ کشته شدند .چون گفتگو بلد نبودند

موضوع مهم این است که این رفتار وکردارنیک  چگونه در جامعه نهادینه شود تا همه از این نعمت گفتگو بهره مند شوند .به نظرم  مهمترین دستاورد این گفتگو  برای بشریت  رفع تحریم یا محدود کردن غنی سازی این است با گفتگو هم میشود اختلافات را حل کرد .

اما باید بپذیریم گفتگو را بلد نیستیم شاید به منافع آن توجه نداشتیم  چون  نه تنها درخانه هایمان  گفتگو ی درست نداریم در مدارس هم بجای گفتگو کردن به دانش آموزان آمادگی دفاعی یا بهتر بگویم علم وهنر جنگیدن می آموختند   چگونه انتظار داریم او در زندگی جمعی  راه مهربانی وگفتگو در پیش  گیرد.!

در دانشگاه بجای گفتگو کردن  سکوت کردن را ترویج کردیم فرصتی نشد  باز گفتگو بیاموزیم .این است نمیتوانیم مشکلات را حل وفصل نماییم .

شاید  گفتگو بلد نیستیم  که15 میلیون پرونده  قضایی در دادگستری داریم .

شاید گفتگو بلد نیستیم  در زندگی زناشویی با مشکل  روبروییم  وهزاران طلاق هر روزه در پیش داریم .

شاید گفتگو بلد نیستیم فریاد مرگ را بیشتر از صلح  یعنی همان سلام  سر میدهیم .

 با مرگ این وان کاری  تا کنون کاری از پیش نبرده ونخواهیم برد مرگ دست خداوند است .خداوند از بنده خود نمیخواهد مرگ کسی را فریاد بزند به او آموخت برای همه خیر وبرکت مهربانی  بخواهد .

هر کلمه  برای تفاهم  وبرقراری صلح  میتواند جای  شلیک هزاران  گلوله در نتیجه جلوی کشته شدن  دهها انسان بیگناه  وهزاران آواره را بگیرد .چرا گفتگو نکنیم .

 

چرا میبایست اول بجنگیم بعد گفتگو کنیم  بیاییم اول گفتگو کنیم وایمان داشته باشیم که گفتگو ما را زوتر از جنگ به صلح خواهد رساند .بیاییم به  کودکانمان گفتگو کردن یعنی الفبای زندگی جمعی را بیاموزیم . خود را از گفتگو بی نیاز نبینیم .بدونه گفتگو قضاوت نکنیم .

گفتگو سخن گرم خورشید است با زمین

گفتگو سخن  باران اسمان است با درخت  .

گفتگو  سخن  گل روییده در یخ است با زمستان

گفتگو سخن بوی گل است با پروانه  .

گفتگو سخن  دوانسان است برای زندگی .

گفتگو  سخن بلبل است با بهار .

گفتگو  سخن مهربانانه است بین دودشمن  برای دوستی .

مهربانی ماندگار .مهدی بزرگی وکیل البرز

/ 0 نظر / 35 بازدید