انتخابات (1)

انتخابات  (1)

انتخابات دموکراتیک

  حضور بانوان در مدیریت کانونها  .

هربار که  صحبت از انتخابات  کانونهای وکلا  میشود  به دو دسته تقسیم میشویم  انتخاب کننده ،انتخاب شونده . همه در نتیجه شور وشوق به  جنب وجوش میافتیم  شروع میکنیم به بررسی قوانین  ومقررات  جلسات علمی میگذاریم تا به نحوی مدیر اینده را به نمایش بگذاریم .

دسته اول به یادش می افتد  خواسته هایی هم دارد که باید اعلام  کند . با طرح خواسته  قول بعضی از انها را میگیرد شیرینی پیروزی چنان در مدیر  اثر میگذارد که قولها وتعهدات بعد از انتخابات  را به فراموشی میسپارد  جزتعهد به  حضور در کمیسیونها برای بعضی ها که درنبرد  مدیریت نامزدهای خود را به پیروزی  رساندند  . به اینها میگویند رای دهنده .

تعدادی هم اقدام میکنند برای براورده کردن خواسته ها ی منجز همکاران خصوصا کسانی که در جنگ انتخاباتی موجب پیروزی انان  وشکست مخالفان شدند . به اینها میگویند انتخاب شونده یا  نامزد هیات مدیره  یا مدعیان خدمت مجانی به همکاران .

 

نامزدها برای جلب نظر رای دهندگان و رسیدن به پست مدیریت  بعضا چنان عمل میکنند که  شعور یک وکیل را زیر سوال میبرند و انرا لگد مال میکنند  تا به مدیریت  برسند . برای رسیدن به هدف  اصول  و فلسفه انتخابات و دمو کراسی  را  به سخره میگیرند .

 انان که عاشق پست مدیریت هستند ،  طی دوسال مانده تا انتخابات چه میکنند.؟

 بارها برای انتخاب شدن در دور بعدی جلسه میگذارند که چکار کنند تا  دور بعدی انتخاب شوند اما ندیدیم جلسه ا ی که همکاران را جمع کنند به دغدغه های صنفی همکاران  گوش کنند  . بعضا به بهانه مشکلات صنفی دور هم جمع میشوند نه برای حل مشکلات صنفی بلکه  برای انتخاب شدن . و اگر در کانون مسئولیتی داشته باشند رفتاری از خود نشان میدهند که همکار توانمند دیده نشود  یا همکار خانم جرات ورود نکند که نکند رای بیاورد این است که اگاهی در انتخابات کانونها بالا نیست .

 با توصیف بالا  و اوصاف زیر میتوان گفت اینان متخصص انتخاب شدن هستند :

انان که نزدیک انتخابات مهربان میشوند .

انان که پیامهای مهربانی ارسال میکنند .

انان که به شما قول میدهند مشکل شما را درکانون حل کنند .

انان که درخصوص تخلفات از سر تقصیرات شما میگذرند .

انان  در موقعیتی قرار دارند  که پیوسته   در معرض دید همکاران  جوان هستند .

انان که برای انتخاب شدن زور میزنند و زر هزینه میکنند یقین دارم  نه برای وکیل کاری خواهند کرد نه برای وکالت .

درهیات مدیره  چه خبر است که بعضی ها  برای رسیدن به پست مدیریت  سر از پا نمیشناسند .؟

ایا پاداش مادی دارد . ؟

ایا اعتبار اجتماعی میاورد . ؟

ایا برای پرونده هایی که در دادگاهها دارند موثر است .؟

ایا پرونده هایی از این طریق بدست میاورند . ؟

ایا پله ای است برای دستیابی به موقعیتهای دولتی ؟

ایا لذت میبرند همکار جوان برای کارش به  دست وپای انان  میافتد . ؟

همه  این  موضوع را میدانیم نه  مزدی در میان  است  نه پاداشی . جز رنج خدمت به همکار و بد نام شدن در خوشنامی نیست . اما بقیه موارد موضوعاتی است که به  ذهن همکاران خطور میکند چون ارتباطی بین همکاران وهیات مدیره نیست  گفتگویی درمیان نیست بذر شایعه راست ودروغ  در ذهن همکار شروع به نشو ونما میکند .

اما هستند وکلای توانمندی  اعم از خانم واقا  که قصد خدمت و ورود را دارند  با وضعیت فعلی پس زده میشوند وتوان رقابت در شرایط فعلی  با متخصصین انتخاب شدن را ندارند .

یک گروه وکلایی هستند که برای خدمت به همکاران به هر وسیله ای متوسل نمیشوند . برای کار مجانی تبلیغ نمیکنند ادعایی ندارند . این گروه کم نیستند اما همکاران باید بگردند وانها را پیدا کنند و از انان بخواهند تا در مدیریت کانون مشارکت نمایند .

دومین گروه  بانوانی هستند که بنا به دلایل فوق و جو مردسالار جامعه  رغبت به حضور در پستهای مدیریت نمیکنند . متاسفانه بعضا همکاران هم به این جو دامن میزنند . هرروز که میگذرد حضور بانوان درسطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری کم رنگ میشود .

 متاسفانه با توجه به جو مردانه حاکم در کانونها ورود بانوان در پستهای مدیریتی سخت وهروز سخت تر میشود . شاید به همین دلیل بانوان  رغبتی برای حضور در تصمیم گیری  ندارند ، مگر اندیشه برابری مرد وزن در عرصه  فعالیتهای اجتماعی خصوصا کانونها بر همکاران مرد حاکم باشد . با وجود حد اقل نیمی از همکاران که از بانوان هستند  یقین دارم  اگر در کانونها به فعالیت بپردازند با ویژگیهایی که دارند  منشا اثرات خوبی خواهند شد . اگر بانوان در کانونها که همه  حقوقدان و در سطح هم هستند برای پستهای مدیریت به  تلاش برنخیزند ایا انتظار داشته باشیم در کانون مهندسان یا نظام پزشکی چنین اتفاقی بیفتد .؟

 

 

 

/ 0 نظر / 102 بازدید