مطلب آینده

آیا رسالت وکیل تبعیت از جامعه است .

وکیل به دنبال  نان   یا  عدالت .؟

از همه همکاران عزیزم وسایر صاحب نظران تقاضا دارم چنانچه نظری در این خصوص  دارند در بخش نظر درج فرمایند تا مورد بهره برداری قرار گیرد .