دوره های هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از آغاز تا قبل از دوره بیستم

تهیه و تنظیم : مهران صادقی سراجی - وکیل دادگستری


دوره های هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از آغاز تا قبل از دوره بیستم

تهیه و تنظیم : مهران صادقی سراجی - وکیل دادگستری

مقدمه

بسیار می دیدم که همکارانم کمتر نام ونشانی از مدیران گذشته کانون را درخاطر دارند . پذیرش چند هزار وکیل در دوران کنونی وجوان شدن کانون وکلاء مرا به این پرسش وامی داشت که آیا گذشته کانون به بوته فراموشی سپرده خواهد شد ؟ 

اگرچه این گذشته بصورتی شیوا درمقالات مسلسل همکار گرانقدر مرحوم قوام الدین مجیدی درمجلات گذشته کانون وکلاء به یادگار نگاشته شده است , اما هزارحیف که مجموعه کامل این مجموعه نفیس در دسترس همکاران عزیز نیست و کمتر وکیلی است که ازموهبت دراختیار داشتن این گنجینه برخوردار باشد . 

چنین شد که گمان کردم شایسته است تا ریخچه ای از نام و نشان هشتاد و دو ساله تشکیل کانون وکلاء و مدیران آن را گردآوری کنم . 

اما دسترس نبودن همه مدارک , حتی در کتابخانه کانون , موجب شد تا فرارسیدن زمان تکمیل این نوشته و تحریر کتابی کامل , نقد را مرّجح دانسته و خلاصه ای از این تاریخچه را آماده سازم تا به عنوان هدیه ی قابل از نظر احترام به پیش کسوتان و ناچیز از جهت آنچه که باید بعنوان وکیل برای جامعه وکالت فراهم سازم را به حضور همکاران عزیز تقدیم نمایم . به این امید که مقبول طبع مردم صاحب نظر قرار بگیرد . 

آیا امروز کسی جناب مستطاب « آقا شیخ علی اکبر » را می شناسد ؟ تحت ریاست او بود که نخستین بار عده ای ازوکلاء دادگستری در ۲۷ تیرماه ۱۳۰۰ هجری شم سی دور هم جمع شدند و درمورد اینکه آیا باید برای اداره وکلاء هیات مدیره ای داشته باشند یا نه , رای گرفتند . 

هنوز امضاء و نام آقایانی که زیر صورت جلسه ی چنین تصمیمی را امضاء کرده اند در انتهای خاطر یک برگ کاغذ کهنه و لابلای بایگانی های پوسیده اداره امور قضایی وقت , باقی مانده است . جلسه یاد شده که تحت ریاست جناب آقا شیخ علی اکبر تشکیل شده بود ودرموضوع تعیین هیات مدیره یا عدم تعیین آن رای گرفت و پس از رای گیری , لزوم تعیین هیات مدیره با اکثریت ۲۱ رای موافق و ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع تصویب شد . 

مرحوم آقای قوام الدین مجیدی در مقالاتی که دراین زمینه تحریر کرده است می نویسد : 
« ایرادی که بر اولین نامه هیات مدیره مجمع وکلاء رسمی وارد است , اینکه نام آقای همراز ( فاضل بروجردی یا فاضل الملک سابق ) که از اعضاء منتخبه هیات مدیره بوده درآن ذکر نشده است وچون درخاطر نویسنده نیست که این تفاوت معلول علت یا فقط اشتباهی است . متن صورت مجلس انتخاب هیات مدیره ( که اولین جلسه مجمع وکلاء رسمی است ) و حاکی از اسامی اعضاء حاضر آن جلسه نیز میباشد , نقل می شود . 

اولین انتخابات هیات مدیره 
درتاریخ یوم دوشنبه ۱۲ ذیقعده ۱۳۳۹ ( ۲۷ سرطان یا تیرماه ۱۳۰۰ ) جلسه در تحت ریاست جناب مستطاب آقای آقاشیخ علی اکبر تشکیل و در موضوع تعیین هیئت مدیره و عدم تعیین آن پس از مذاکره بموجب رای مخفی به اکثریت بیست و یک رای در این جلسه شروع به انتخاب هیئت مدیره گردید . توضیح آنکه رای به عدم انتخاب دراین جلسه هفت و ممتنع ازدادن رای سه نفر بوده است . بلافاصله شروع به گرفتن رای بموجب ورقه در تعیین هیئت گردید و با اکثریت آراء آقایان مفصله الاسامی به سمت هیئت مدیره انتخاب شدند : 

۱ ) آقای میرزا قوام الدین ۲۶ رای 
۲ ) آقای حکیم اللهی ۲۳ رای 
۳ ) آقای فاضل بروجردی ۱۹ رای 
۴ ) آقای آقاشیخ جلال ۱۴ رای 
۵ ) آقای نقیب زاده ۱۳ رای 
۶ ) آقای فاضل عراقی ۱۳ رای 
۷ ) آقای میرزاابوالفضل تهرانی ۱۳ رای 

امضائات :
علی اکبر اشتهاری . ابوالفضل منطقی . فضل اله حکیم الهی . جلال الدین . باقر الحسینی . نقیب زاده . سیدمحمد اصفهانی . قوام الدین . محمود فیض اله . علی النوری . نقیب الموسوی . ناظم المتظلمین . شیخ محسن . احتشام الشریعه حسینعلی . میرزا سید حسن . نظام الدین . میرزا محمد حقوقی . معین السادات . ابوالحسن قمی . بروجردی . فرقانی . سیدفضل اله معین الشریعه . باقر امجد الکتاب . نصرالدین طبرسی . ابوالفضل تهرانی . رضا ملکی . 

که ازاین عده آقا شیخ جلال به سمت رئیس و آقای نقیب زاده نائب رئیس و سایرین بعنوان اعضاء هیات مدیره برگزیده شدند . 

این اولین هیات مدیره مجمع وکلاء رسمی بود که تا پایان سال ۱۳۰۱ به اداره وضع وکلاء پرداخت از این پس یعنی بین سالهای ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۴ را باید سالهای بحران کانون نامید . 

بعلت کودتای اسفند ۱۲۹۹ ه . ق کارها به رکود کشیده شد ومجمع وکلای رسمی نیز نتوانست به کارخود ادامه دهد , ولی پس ازانقراض سلسله قاجاردرنهم آبان ۱۳۰۴ از طرف مجلس مقننه ی دوره پنجم و تشکیل مجلس موسسان و تغییر چهار اصل از قانون اساسی و استقرار سلطنت پهلوی , کابینه نهم بعد ازکودتا و شصت و پنجمین کابینه دوره مشروطیت ایران به ریاست مستوفی الممالک تشکیل شد . 

وزیر عدلیه آن کابینه علی اکبرخان داور بود که سازمان قضایی را طی یک آگهی در جراید مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۰۵ در هم ریخت واعلان داد که « کلیه تشکیلات عدلیه موجود در تهران از فردا منحل است . » سپس مرحوم داور در۲۷/۱۱/۱۳۰۵ ازمجلس اجازه گرفت که بوسیله کمیسیونهای اصول تشکیلات ومحاکمات , عدلیه را درمدت ۴ماه اصلاح کرده و پس از شش ماه آزمایش به مجلس پیشنهاد کند . 

کمیسیون مورد انتخاب داور متشکل از آقایان وجدانی , عیسی علی آبادی , میرزا سیدمحمدقمی ( فاطمی ) وحسن فلسفی ( شرف الملک ) ومحمدبروجردی ( عبده ) واسداله مامقانی بود که ضمن اصلاح قوانین , اصول تشکیلات عدلیه را در ۱۵۸ ماده تنظیم کردند و از ۲۴ اردیب هشت ۱۳۰۶ به موقع اجراء گذاشتند . 

دراین قانون قسمتی از باب پنجم آن مربوط به وکلاء , محاکم و نحوه اخذ تصدیق وکالت و وکلاء مجاز هر حوزه و رتبه های وکلاء وبرخی اموردیگر از ماده ۱۲۷ تا ۱۵۱ بود و چون ماده ۱۵۰ این قانون اجازه صدور تصدیق وکالت رسمی را به کمیسیون مرکب از شش نفر در مرکز سپرده بود , 

این کمیسیون بنا به دعوت علی اکبرخان داور از آقایان وکلاء شریعت زاده , شیخ علی اصغر گرگانی ( ماجدی ) , نقیب زاده تبریزی ( مشایخ ) , آقا سید هاشم ( وکیل ) و قوام الدین مجیدی تشکیل شد و تصدیق نامه وکالت رسمی , برای تعدادی از وکلاء وقت ص ادر کرد و صدور پروانه رسمی برای بقیه را به کسب امتحان قضایی طبق ماده ۱۵۱ همان قانون موکول کرد . 

علی اکبرخان داوربه مناسبت تحصیلات در ژنو به لزوم جامعه وکلاء واقف بود واین امررا درمواد۱۴۰و ۱۴۶ و ۱۴۸ قانون فوق الذکر که میتوانست به تشکیل مجمع وکلاء رسمی منجر شود , مورد پذیرش قرارداد . 

اما کمیسیون عدلیه ی مجلس شورای ملی آن دوره , طی اصلاح فصل دوم اصول تشکیلات عدلیه برکلیه حقوق مقرره ی وکلاء خط بطلان کشید و عنوان وکیل رسمی را به کلی حذف و حق طبیعی انتخاب و ایجاد هرگونه بنگاه و موسسه فنی وکلاء را از بین برد ودرماده ۱۱۳ همان قانون مقرر کرد که وکلاء مکلف هستند هرگونه مقررات ونظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم نماید رعایت و اطاعت نماید وبموجب ماده ۱۰۸ به وزیر عدلیه حق داده شد که درصورت اطلاع از هرگونه سوء اخلاق وکیل , قبل از رسیدگی واحراز صحت و سقم آن موقتا '' وکیل را از تصدی به شغل وکالت ممنوع کند . 

وضعیت وکلاء تا سال ۱۳۰۹به همین منوال بود تا آنکه در عصر روز ۲۶ تیرماه ۱۳۰۹ به دعوت داود پیرنیا فرزند ارشد مشیرالدوله ( حسن پیرنیا ) که ریاست احصائیه ی امور قضایی را در دادگستری بعهده داشت و با وکلاء دارای حسن سلوکی تمام بود , عده ای از وکلاء درمنزل ایشان جمع شدند و ایشان ابراز کرد که وزیر عدلیه مصلحت میداندکه کانون وکلاء تشکیل شود.

و همین نشست ابتدائی موجب شد تا کانون وکلاء در روز بیستم آبانماه ۱۳۰۹ تشکیل و توسط علی اکبرخان داور افتتاح گردد . وکلاء طبق قانون از آقای داور تقاضا کردند تا ریاست کانون را که می بایست با 
نماینده ی وزارت دادگستری باشد , قبول نماید و سپس همه آنها داود پیرنیا را بعنوان نایب رئیس کانون انتخاب کردند . 

با آنکه پس از گذشت دوسال ازاولین دوره کانون گزارشهای لازم برای ارائه به دادگستری و تشکیل دوره بعدی کانون آماده بود اما تشتت موجود بین وکلاء مانع از ادامه کار گردید . 

درنهم فروردین ماه ۱۳۱۰ برای اولین بار آئین نامه ای مشتمل بر ۱۱ ماده و۲ تبصره از طرف وزارت دادگستری وقت به نام ( نظام نامه وکلاء محدود ) تدوین شد که دارندگان لیسانس حقوق ازمدارس داخله وخارجه را مجاز به تحصیل جواز وکالت می دانست اما این قانون نیز دراصلاح امور وکلاء و تشکیل جامعه رسمی وکالت موثر واقع نشد . 

در سالهای ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ دو انتخابات در بین وکلاء صورت گرفت که وزیردادگستری وقت هر دو را باطل اعلام کرد تا اینکه پیش نویس قانون پیشنهادی استقلال کانون وکلاء نوشته شد . دراین سالها قاعده براین بودکه وزیر دادگستری ازوکلاء می خواست تا با برگزاری انتخابات دربین خود ۳۶ نفر را که واجد شرایط بودند معرفی نماید تا وزیر دادگستری بتواند ۱۸ نفر از آنها راکه ۱۲ نفربعنوان اعضاء اصلی و ۶ نفر بعنوان اعضاء علی البدل به حساب می آمدند , انتخاب نماید . 

این بود که درجهت رسمیت بخشیدن به موقعیت حقوقی اجتماع وکلاء دادگستری , درتاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۱۶ شخصیت حقوقی کانون وکلاء بوسیله آقای دکتر احمد متین دفتری وزیردادگستری وقت به ثبت رسید و در همین سال با برگزاری انتخاباتی ۳۶ نفر از وکلاء واجد شرایط به ایشان معرفی شدند که ۱۸ نفرنامبرده در زیر توسط ایشان برای مدیریت کانون انتخاب شد . 

اعضای اصلی 
----------------------------
۱ ) آقای سیدهاشم وکیل
۲ آقای محسن همراز
۳ ) آقای عبدالحمیداعظمی زنگنه
۴ ) آقای هادی مصدقی 
۵ ) آقای حسین منشور
۶ ) آقای میرابوالفتح رضوی 
۷ ) آقای ارسلان خلعتبری 
۸ ) آقای محمود سرشار 
۹ ) آقای عمادالدین سزاوار 
۱۰ ) آقای علی اصغرگرگانی 
۱۱ ) آقای دکترحسن مشرف نفیسی 
۱۲ ) آقای ابوالحسن موحد 

اعضای علی البدل
---------------------------
۱۳ ) آقای محمدعلی دادخواه
۱۴ ) آقای عیسی سلطانی 
۱۵ ) آقای حسین شایسته
۱۶ ) آقای محمد فرنیا
۱۷ ) آقای محسن لک
۱۸ ) آقای حسن فداکار

بعدا '' وزیر عدلیه که ریاست هیات مدیره را بعهده داشت , آقایان سیدهاشم وکیل و محسن همراز را به نیابت ریاست و دکتر عبدال حمید اعظمی زنگنه و هادی مصدقی را به منشی گری و حسین منشور و میرابوالفت ح رضوی را برای بازرسی تعیین نمود . 

دوره پنجم اعضاء هیات مدیره کانون وکلاء 
انتخابات بعدی کانون وکلاء که بنظر میرسد دوره پنجم اعضاء هیات مدیره کانون وکلاء باشد , در روز شنبه پانزدهم آبانماه سال ۱۳۲۷با شرکت ۲۶۱ نفر از وکلاء در کاخ دادگستری تهران انجام شد . دراین انتخابات افراد به ترتیب زیر حائز اکثریت آراء شدند . 

۱ ) آقای ارسلان خلعتبری ۱۹۹ رای
۲ ) آقای ابوالفضل لسانی ۱۷۳ رای
۳ ) آقای محمود سرشار ۱۶۲ رای
۴ ) آقای عباس نراقی ۱۵۷ رای 
۵ ) آقای محمدنونهال تهرانی ۱۵۱ رای 
۶ ) آقای صادقی سرمد ۱۴۷ رای
۷ ) آقای رضا ملکی ۱۴۰ رای
۸ ) آقای اکبر آل طه ۱۴۰ رای
۹ ) آقای علی هاشمیان ۱۲۹ رای
۱۰ ) آقای محمد فرنیا ۱۱۷ رای
۱۱ ) آقای عبدالحمید علیم مروستی ۱۱۶ رای
۱۲ ) آقای ابوالحسن حاجی موحد ۱۱۶ رای
۱۳ ) آقای وحید تهرانی ۱۱۶ رای
۱۴ ) آقای علی شهیدزاده ۱۱۵ رای
۱۵ ) آقای محمدحسن صابرزاده ۱۱۳ رای
۱۶ ) آقای سیدهاشم وکیل ۱۱۱ رای
۱۷ ) آقای ابوالحسن عمیدی نوری ۱۰۷ رای 
۱۸ ) آقای دکترمحمد شاهکار ۱۰۲ رای 
۱۹ ) آقای اسداللهی ۱۰۰ رای 
۲۰ ) آقای قوام الدین مجیدی ۹۸ رای
۲۱ ) آقای ابراهیم امام خوئی ۹۶ رای
۲۲ ) آقای دکتر محمدعلی هدایتی ۹۴ رای 
۲۳ ) آقای حسین شایسته ۹۳ رای 
۲۴ ) آقای محسن همرازفاضل الملک ۹۳ رای 
۲۵ ) آقای حسین شهیدی ۸۴ رای 
۲۶ ) آقای حجازی ۸۴ رای 
۲۷ ) آقای فرج اله اکبر ۸۱ رای 
۲۸ ) آقای دکترموسی جوان ۷۳ رای 
۲۹ ) آقای عبداله نوایی ۷۳ رای 
۳۰ ) آقای جعفر جهان ۷۰ رای 
۳۱ ) آقای جلیل محسنین ۷۰ رای 
۳۲ ) آقای معاصر ۶۶ رای 

که هیجده نفر از این لیست مدیریت دوره پنجم کانون را عهده دار شدند و بدیهی است که این عده همچنان تحت سرپرستی وزیر عدلیه وقت انجام وظیفه میکردند . 

انتخابات دوره ششم 
هیات مدیره کانون وکلاء دادگستری در ۷/۳/۱۳۳۰ صورت گرفت و حائزین اکثریت آراء و اعضای اصلی و علی البدل از میان ۳۶ نفر به ترتیب نامهای زیر بودند : 

۱ ) آقای ارسلان خلعتبری
۲ ) آقای ابوالفضل لسانی
۳ ) آقای علی شهیدی
۴ ) آقای دکتر موسی جوان
۵ ) آقای صادق سرمد
۶ ) آقای علی اکبر طه
۷ ) آقای عباس نراقی
۸ ) آقای محمود سرشار
۹ ) آقای محمد نونهال تهرانی
۱۰ ) آقای علی هاشمیان
۱۱ ) آقای سیدهاشم وکیل
۱۲ ) آقای دکتر محمد شاهکار
۱۳ ) آقای عبدالحمید علیم مروستی 
۱۴ ) آقای ابوالحسن عمیدی نوری 
۱۵ ) آقای عبداله خاوری
۱۶ ) آقای ابراهیم امامی خوئی
۱۷ ) آقای دکتر محمد علی هدایتی
۱۸ ) آقای محمد علی امامی
۱۹ ) آقای محمدحسن صابرزاده 
۲۰ ) آقای ابوالحسن موحد 
۲۱ ) آقای جعفر جهان 
۲۲ ) آقای قوام الدین مجیدی 
۲۳ ) آقای عبداله نوائی
۲۴ ) آقای فرج اله اکبر
۲۵ ) آقای محسن همراز 
۲۶ ) آقای مرتضی غروی نهاوندی 
۲۷ ) آقای عبدالحمید اردلان 
۲۸ ) آقای کاظم معصوم خانی 
۲۹ ) آقای محمد محامی 
۳۰ ) آقای جواد میراحمدیان 
۳۱ ) آقای عباس دادیار
۳۲ ) آقای اسداله صوفی املشی 
۳۳ ) آقای احمد شریعت زاده 
۳۴ ) آقای محمد فرنیا 
۳۵ ) آقای حسین آراسته 
۳۶ ) آقای مهدی صوراسرافیل 

وزیردادگستری که رئیس کانون محسوب می شد , آقایان محسن همراز ( فاضل الملک ) و سیدهاشم وکیل را به سمت نائب رئیس کانون وارسلان خلعتبری و محمود سرشار و عباس نراقی را بعنوان بازرس و صادق سرمد ومحمد نونهال تهرانی را بعنوان منشی قرار داد و ترتیب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره را به ترتیب زیر اعلام نمود : 

اعضاء اصلی 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
۱ ) آقای موسی جوان
۲ ) آقای محمود سرشار
۳ ) آقای دکتر محمد شاهکار
۴ ) آقای علی اکبر طه 
۵ ) آقای قوام الدین مجیدی
۶ ) آقای محمد نونهال تهرانی 
۷ ) آقای ارسلان خلعتبری
۸ ) آقای صادق سرمد
۹ ) آقای علی شهید زاده
۱۰ ) آقای ابوالفضل لسانی
۱۱ ) آقای عباس نراقی
۱۲ ) آقای سیدهاشم وکیل 

اعضای علی البدل
-------------------------------
۱۳ ) آقای محمدعلی امامی 
۱۴ ) آقای عبدالحمید علیم مروستی 
۱۵ ) آقای علی هاشمیان 
۱۶ ) آقای ابراهیم امامی خوئی
۱۷ ) آقای ابوالحسن عمیدی نوری 
۱۸ ) آقای دکترمحمدعلی هدایتی 


بالاخره با مساعی وکلاء وبافشار حاصل ازتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران نیز از امضاء کنندگان اولیه آن بود , لایحه پیشنهادی سال۱۳۱۵ کانون وکلاء با اصلاحاتی بعن وان لایحه اس تقلال کانون وکلاء درهفتم اسفند ماه ۱۳۳۱ به تصویب رسید . 

بنداول ازماده۱۱اعلامیه جه انی حقوق بشر مقررداشت که هرکس که به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که درجریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد , تقصیر او قانونا '' محرز گردد . 

دولت ایران چاره ای نداشت جز آنکه در راستای اجرای این بند و فراهم کردن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از متهم استقلال کانون وکلاء را دربرابر دادگستری دولت و محاکم آن به رسمیت بشناسد . 

اکنون هم همین معنا در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است , بند دو از ماده ۱۴ این میثاق مقرر میدارد : هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصربودن او بر طبق قانون محرز شود . 

درسالهای اخیر اصل فوق در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است . بند ۵ از ماده ۱۹ این اعلامیه مقرر میدارد : متهم بیگناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع او فراهم باشد ثابت گردد . 

وعجیب این است که پس ازگذشت س الیان دراز وپذیرش صحت این روش توسط تمام دولتهای جهان وباقی بودن تعهدات ما درقبال اعلامیه جهانی حقوق بشر , مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را که برخلاف حفظ تضمین های لازم برای دفاع از متهم است , تصویب مینماید و قوه قضائیه مصرانه به اجرای آن همت می گمارد . 

درهفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلاء به تصویب مجلس رسید . پس ازتصویب لایحه استقلال کانون وکلاء درسال۱۳۳۱ به دلیل آنکه ماده ۱۹لایحه قانونی است قلال کانون وکلاء دادگستری مقرر میداشت که : « برای اجرای مقررات این لایحه ی قانونی , هیات مدیره ی فعلی کانون وکلاء , ازتاریخ تصویب این لایحه , تایکسال به سمت خودباقی خواهدبود » هیات مدیره به همان حال باقی ماند . 

ولی درجلسه ی مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۳۱ با اکثریت قریب اتفاق آراء , انتخاب هیات رئیسه را مشمول این ماده ندانستند و بنابراین هیات رئیسه دوباره بشرح زیر انتخاب شد : 

آقای سیدهاشم وکیل به سمت ریاست هیات مدیره کانون وکلاء 
آقایان ارسلان خلعتبری و ابوالفضل لسانی به سمت نیابت ریاست 
آقایان محمد نونهال و عباس نراقی به سمت منشی 
آقایان محمود سرشار و دکتر محمد شاهکار به سمت بازرس 

تعیین روز هفت اسفند بعنوان روز وکیل مدافع 
هیات رئیسه جدید آغاز به کار کرد و درجلسه بیست وپنجم اسفند ماه ۱۳۳۱ یعنی اولین جلسه پس از استقلال کانون , دو نفر از اعضای هیات مدیره یعنی آقای دکترمحمد شاه کار و آقای عباس نراقی پیشنهاد نمودند که روز هفتم اسفند ماه به نام روز عید استقلال کانون شناخته شده و در هرسال در روز هفتم اسفند ماه جشن گرفته بشود و از این روز تجلیل گردد که به اتفاق آراء حاضرین تصویب شد . 

دوره هفتم هیئت مدیره 
گذر ایام و تغییر اوضاع سیاسی کشور بعداز سال ۱۳۳۲ وضعیت لوایحی را که بموجب لایحه تفویض اختیار به دولت دکتر محمد مصدق تصویب شده بود با خطر مواجه کرد . بموجب طرح قانونی مصوب آبانماه سال ۱۳۳۳ کلیه لوایح قانونی آقای دکتر مصدق ( ناشیه از اختیارات حاصله ازماده واحده مصوب مرداد۱۳۳۱ وماده واحده تمدیدی آن مصوب بهمن ماه ۱۳۳۱ ) به این نظر که برخلاف قانون اساسی بود الغاء گردید . 

طرح مزبور مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره بود که طبق آن دولت مکلف شده بود ادامه اجرای هریک از آن لوایح را که ضروری دانست ظرف پانزده روز به هریک از مجلسین تقدیم نماید که به کمیسیونهای مربوطه مجلسین ارجاع شود. کمیسیونهای مزب ور نیز مکلف شده بودند با رعایت ماده ۴ آئین نامه مشترک مجلسین ظرف مدت سه ماه آن لوایح را مورد رسیدگی قرار دهند . 

بنا شد مقررات لوایح تقدیمی مزبور تا اظهارنظر نهائی کمیسیون مشترک مجلسین موقتا '' قابل اجراء باشدولی لوایحی را که کمیسیون مشترک رد نماید تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجراء نخواهدبود . 

ازجمله لوایحی که وزارت دادگستری پیشنهاد نمود , یکی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری بود که پیوست نامه شماره ۳۴۷۹۶ مورخ ۶/۹/۱۳۳۳ تقدیم و نظر به تبصره ماده واحده فوق الذکر ادامه اجرای آن را ضروری دانست و به همین منوال به اجراء درآمد. لایحه مزبور بنوبه خود مورد شور وتعاطی افکار کمیسیون محترم ومشترک مجلسین واقع شده با اضافات و اصلاحاتی بمنظور تکمیل آن و رعایت مصالح تصویب گردید . 

رونوشت لایحه تصویب شده مزبور درتاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۳ به وزارت دادگستری و ازآن مقام در ۲۱/۱/۱۳۳۴ به کانون وکلاء دادگستری ابلاغ گردیده و بعدا '' آئین نامه قانونی استقلال کانون وکلاء نیز در۸۹ ماده و۲ تبصره تصویب شد و در چهارم آذرماه ۱۳۳۴ از سوی وزیر وقت دادگستری آقای دکتر علی امینی برای اجراء به کانون وکلاء ابلاغ گردید . 

به این ترتیب انتخابات دوره هفتم انجام گرفت و مطابق آنچه معمول بود ۳۶ نفر بعنوان هیات مدیره معرفی شدند که از بین آنها ۱۸ نفر بعنوان نفرات اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند که اسامی ۳۶ نفر مذکور عبارت بودند از : 

۱ ) آقای محمود سرشار
۲ ) آقای سیدهاشم وکیل
۳ ) آقای ارسلان خلعتبری
۴ ) آقای ابوالفضل لسانی
۵ ) آقای علی اکبر طه
۶ ) آقای صادق سرمد
۷ ) آقای مهدی ملکی
۸ ) آقای احمد شریعت زاده
۹ ) آقای محمد نونهال تهرانی
۱۰ ) آقای دکتر علی سیاسی
۱۱ ) آقای ابوالحسن موحد
۱۲ ) آقای دکتر پرویز کاظمی
۱۳ ) آقای محسن همراز
۱۴ ) آقای محمد محامی
۱۵ ) آقای قوام الدین مجیدی
۱۶ ) آقای مهدی صوراسرافیل
۱۷ ) آقای نقیب زاده مشایخ
۱۸ ) آقای ابراهیم خواجه نوری
۱۹ ) آقای علی اصغر محسنی عراقی 
۲۰ ) آقای سیدعلی ادیب رضوی 
۲۱ ) آقای مرتضی غروی نهاوندی 
۲۲ ) آقای دکتر موسی جوان 
۲۳ ) آقای علی اویسی 
۲۴ ) آقای رضا ملکی 
۲۵ ) آقای حسین عمید قمی 
۲۶ ) آقای علی اکبر مستوفی زاده 
۲۷ ) آقای عیسی سلطانی 
۲۸ ) آقای ابوالحسن عمیدی نوری 
۲۹ ) آقای سیدمحمد باقر موسوی حجازی 
۳۰ ) آقای دکتر محمود مشاور 
۳۱ ) آقای علی اصغر ماجدی 
۳۳ ) آقای عبداله خاوری 
۳۴ ) آقای ضیاء الدین نقابت 
۳۵ ) آقای محمد فرنیا 
۳۶ ) آقای حسین مهدوی 

از میان ۳۶ نفر فوق الذکر ۱۸ منتخب هیات مدیره که به ترتیب ۱۲نفر آنها اعضای اصلی و ۶ نفر دیگر اعضای علی البدل بودند عبارتند از : 

اعضای اصلی 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
۱ ) آقای سیدهاشم وکیل
۲ ) آقای محمود سرشار
۳ ) آقای ارسلان خلعتبری
۴ ) آقای علی اکبر طه
۵ ) آقای علی شهیدزاده
۶ ) آقای عباس نراقی
۷ ) آقای محمد محامی
۸ ) آقای صادق سرمد
۹ ) آقای ابوالفضل لسانی
۱۰ ) آقای محمدحسن صابرزاده
۱۱ ) آقای ابراهیم امامی خوئی
۱۲ ) آقای دکتر محمد شاهکار

اعضای علی البدل
-----------------------------------
۱۳ ) آقای عبدالحمید علیم مروستی
۱۴ ) آقای محمد نونهال تهرانی
۱۵ ) آقای دکتر موسی جوان
۱۶ ) آقای مهدی کاشانی 
۱۷ ) آقای محمد علی امامی 
۱۸ ) آقای محسن جهانشاهی 

هیات رئیسه این دوره عبارت بودند از : 
آقای سید هاشم وکیل رئیس 
آقایان محمود سرشار و علی شهید زاده نایب رئیس 
آقایان محمدحسن صابرزاده و عباس نراقی بازرس 
آقایان ابراهیم امامی خوئی و محمدمحامی منشی 
این وضعیت تا پایان دوره هفتم به قوت خود باقی بود . 

انتخابات دوره هشتم 
هیات مدیره بدون تاخیردر بهمن ماه ۱۳۳۴ ساعت ۹ قبل از ظهر در سالن بزرگ کاخ دادگستری تهران انجام گرفت و اشخاص زیر حائز اکثریت آراء وبه ترتیب عضواصلی وعلی البدل هیات مدیره شدند . 

اعضای اصلی 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
۱ ) آقای سیدهاشم وکیل ۲۸۸ رای
۲ ) آقای محمود سرشار ۲۸۵ رای
۳ ) آقای علی اکبر طه ۲۷۸ رای
۴ ) آقای ابوالفضل لسانی ۲۲۹رای
۵ ) آقای عباس نراقی ۲۲۱ رای
۶ ) آقای ارسلان خلعتبری ۲۱۷رای 
۷ ) آقای علی شهیدزاده ۲۰۳ رای 
۸ ) آقای صادق سرمد ۱۹۳ رای 
۹ ) آقای ابراهیم خوئی ۱۸۲ رای 
۱۰ ) آقای مرتضی غروی نهاوندی ۱۷۵ رای 
۱۱ ) آقای محمد حسن صابرزاده ۱۷۱ رای 

اعضای علی البدل
-------------------------------------
۱۲ ) آقای حسین شهیدی ۱۷۰ رای 
۱۳ ) آقای عبدالحمید علیم مروستی ۱۶۷رای
۱۴ ) آقای محمد نونهال تهرانی ۱۶۴ رای
۱۵ ) آقای دکتر علی سیاسی ۱۴۷ رای
۱۶ ) آقای دکترمحمدشاهکار۱۴۶ رای
۱۷ ) آقای یداله ثاقب ۱۴۳ رای
۱۸ ) آقای کاظم پگاه ۱۴۲ رای

سپس در اولین دوره هیات مدیره کانون وکلاء دادگستری که در روز شنبه ۵/۱۲/۱۳۳۴ درمحل کانون وکلاء در کاخ دادگستری تشکیل شد , آقایان زیر به سمت های زیرانتخاب شدند . 

۱ ) آقای سیدهاشم وکیل رئیس با ۱۰ رای ( ایشان دررای گیری شرکت نکردند ) 
۲ ) آقای محمود سرشار نایب رئیس با ۱۱ رای 
۳ ) آقای ارسلان خلعتبری نایب رئیس با ۱۰ رای 
۴ ) آقای ابوالفضل لسانی بازرس با ۱۱ رای 
۵ ) آقای عباس نراقی بازرس با ۱۱ رای 
۶ ) آقای ابراهیم امامی خوئی منشی با ۹ رای 
۷ ) آقای محمد حسن صابرزاده منشی با ۹ رای 


انتخابات قانونی دوره نهم 
کانون وکلاء توانست در روز دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۳۶ با حضور ۳۹۱ نفر وکیل در سالن کاخ بزرگ دادگستری برگزار شود و حائزین اکثریت نامبرده در زیر به ترتیب به سمت های اصلی و علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند . 

اعضای اصلی 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
۱ ) آقای سیدهاشم وکیل ۳۱۰ رای
۲ ) آقای محمود سرشار۲۷۸ رای
۳ ) آقای علی اکبر طه ۲۷۴ رای
۴ ) آقای ارسلان خلعتبری ۲۴۸ رای
۵ ) آقای ابوالفضل لسانی ۲۴۶ رای ۱۷ ) آقای محمد محامی ۱۶۰ رای 
۶ ) آقای علی شهیدزاده ۲۳۷ رای ۱۸ ) آقای کاظم پگاه ۱۵۷ رای 
۷ ) آقای عباس نراقی ۲۲۷ رای 
۸ ) آقای محمدحسن صابرزاده ۲۰۴ رای 
۹ ) آقای مهدی ملکی ۱۹۵ رای 
۱۰ ) آقای دکتر محمد شاهکار ۱۹۰ رای 
۱۱ ) آقای محمد نونهال تهرانی ۱۸۸ رای 
۱۲ ) آقای ابراهیم امامی خوئی ۱۸۷ رای 

اعضای علی البدل
------------------------------------
۱۳ ) آقای ابوالحسن عمیدی نوری ۱۸۴ رای
۱۴ ) آقای حسین شهیدی ۱۶۵ رای
۱۵ ) آقای عبدالحمید علیم مروستی ۱۶۱ رای 
۱۶ ) آقای صادق سرمد ۱۶۰ رای

پس از انتخابات و تعیین حائزین اکثریت و انتخاب هیات مدیره در روز پنجم اسفندماه ۱۳۳۶ اولین جلسه هیات مدیره دوره نهم کانون وکلاء تشکیل گردید و آقایان زیر به سمت هیات رئیسه انتخاب شدند : 

۱ ) آقای سیدهاشم وکیل رئیس
۲ ) آقای محمود سرشار نایب رئیس
۳ ) آقای دکتر محمد شاهکار نایب رئیس
۴ ) آقای دکتر عباس نراقی بازرس 
۵ ) آقای محمد حسن صابر زاده بازرس 
۶ ) آقای ابراهیم امامی خوئی منشی 
۷ ) آقای مهدی ملکی منشی 


این هیات رئیسه بهمراه سایر مدیران منتخب تا پایان سال ۱۳۳۸ , مدیریت کانون را عهده دار بودند تا اینکه انتخابات دوره دهم انجام شد . 

انتخابات دوره دهم هیات مدیره 
در انتخابات دوره دهم هیات مدیره اشخاص ذیل به ترتیب به سمت های اصلی و علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند : 

اعضای اصلی 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
۱ ) آقای سیدهاشم وکیل
۲ ) آقای محمد محامی
۳ ) آقای محمد حسن صابرزاده
۴ ) آقای علی اکبر طه 
۵ ) آقای اسداله صوفی املشی
۶ ) آقای علی شهیدزاده
۷ ) آقای کاظم پگاه
۸ ) آقای محمود سرشار
۹ ) آقای مهدی ملکی
۱۰ ) آقای محمد نونهال تهرانی
۱۱ ) آقای ابراهیم امامی خوئی
۱۲ ) آقای اکبر مروستی

اعضای علی البدل
------------------------------------
۱۳ ) آقای عبداله نوایی
۱۴ ) آقای دکترعباس نراقی 
۱۵ ) آقای فرج اله اکبر 
۱۶ ) آقای دکترمحمدباقرشریعت زاده 
۱۷ ) آقای حسین شهیدی 
۱۸ ) آقای ابوالقاسم تفضلی 


اولین جلسه دوره دهم، توسط هیات مدیره درروز پنجشنبه دوازدهم خردادماه ۱۳۳۹ برگزار شد و اشخاص زیر به سمت هیات رئیسه انتخاب شدند . 

۱ ) آقای سیدهاشم وکیل رئیس 
۲ ) آقای محمود سرشار نایب رئیس 
۳ ) آقای حسین شهید زاده نایب رئیس 
۴ ) آقای مهدی ملکی منشی 
۵ ) آقای محمد نونهال تهرانی منشی 
۶ ) آقای دکتر عباس نراقی بازرس 
۷ ) آقای محمد حسن صابرزاده بازرس 

انتخابات دوره ۱۱ هیات مدیره 
انتخابات دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلاء در تاریخ مقرر انجام گرفت و منتخبین زیر با ۱۱۰۰ رای از ۱۴۰۰ رای وکیل آن زمان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شدند : 

اعضای اصلی 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
۱ ) آقای سید هاشم وکیل 
۲ ) آقای محمود سرشار 
۳ ) آقای ارسلان خلعتبری
۴ ) آقای عبدالحمیدعلیم مروستی 
۵ ) آقای ابوالقاسم تفضلی
۶ ) آقای ابوالقاسم پرنیان
۷ ) آقای محمدحسن صابرزاده
۸ ) آقای علی اکبر طه
۹ ) آقای اسداله صوفی املشی 
۱۰ ) آقای محمد محامی
۱۱ ) آقای دکترمحمدباقر شریعت زاده 

اعضای علی البدل
----------------------------------
۱۲ ) آقای عبداله نوایی
۱۳ ) آقای دکتر عباس نراقی 
۱۴ ) آقای فرج اله اکبر 
۱۵ ) آقای محمدرضا فیض مهدوی 
۱۶ ) آقای یحیی طباطبایی 
۱۷ ) آقای مهدی کاشانی 
۱۸ ) آقای ابراهیم امامی خوئی 

در اولین جلسه دوره یازدهم ، توسط هیات مدیره اعضای زیر به سمت هیات مدیره انتخاب شدند . 

۱ ) آقای سیدهاشم وکیل رئیس 
۲ ) آقای محمود سرشار نایب رئیس 
۳ ) آقای ارسلان خلعتبری نایب رئیس 
۴ ) آقای عبدالحمید علیم مروستی منشی 
۵ ) آقای ابوالقاسم تفضلی منشی 
۶ ) آقای ابوالقاسم پرنیان بازرس 
۷ ) آقای محمد حسن صابرزاده بازرس 

دوره ۱۲ هیات مدیره 
ساعت ۷/۵ صبح روز شنبه ۹/۳ /۱۳۴۳ جلسه عمومی انتخابات هیات مدیره دوره دوازدهم کانون وکلاء دادگستری در محل کاخ دادگستری تشکیل شد و تا یکساعت و نیم بعداز ظهر ۵۷۲ رای اخذ و آقایان زیر با اکثریت آراء به ترتیب به سمت های اصلی و علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند . 

اعضاء اصلی 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
۱ ) آقای سیدهاشم وکیل
۲ ) آقای علی شهیدزاده
۳ ) آقای علی اکبر طه
۴ ) آقای ارسلان خلعتبری 
۵ ) آقای دکترعباس نراقی
۶ ) آقای ابوالقاسم تفضلی 
۷ ) آقای عبدالحمیدعلیم مروستی 
۸ ) آقای دکترمحمد شاهکار
۹ ) آقای محمدحسن صابرزاده
۱۰ ) آقای مهدی ملکی
۱۱ ) آقای ابراهیم امامی خوئی
۱۲ ) آقای مهدی کاشانی

اعضای علی البدل
-------------------------------------
۱۳ ) آقای فرج اله اکبر 
۱۴ ) آقای محمد نونهال تهرانی 
۱۵ ) آقای دکتر محمدباقرشریعت زاده
۱۶ ) آقای اسداله صوفی املشی 
۱۷ ) آقای علی اکبرامامی اهری 
۱۸ ) آقای عبدالحمید اردلان 

اولین جلسه هیات مدیره کانون وکلاء دوره دوازدهم روز پنج شنبه ۲۸/۳/۱۳۴۳ تشکیل و آقای سیدهاشم وکیل به اتفاق آراء رای دهندگان به ریاست کانون وکلاء انتخاب شدند و درجلسه ۱/۴/۱۳۴۳ مجموع اعضای هیات رئیسه به ترتیب زیر انتخاب و اعلام گردید . 

۱ ) آقای سیدهاشم وکیل ریاست کانون 
۲ ) آقای ارسلان خلعتبری نایب رئیس
۳ ) آقای عباس نراقی نایب رئیس 
۴ ) آقای محمدحسن صابرزاده بازرس 
۵ ) آقای دکتر محمد شاهکار بازرس 
۶ ) آقای مهدی ملکی منشی 
۷ ) آقای عبدالحمید علیم مروستی منشی 

دوره ۱۳ هیات مدیره 
انتخابات دوره سیزدهم هیات مدیره کانون وکلاء درتاریخ ۱۲/۳/۱۳۴۵ باحضور ۸۹۶ نفر از وکلاء رای دهنده صورت گرفت و حائزین اکثریت اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره به ترتیب آراء زیر انتخاب شدند . 

اعضای اصلی 
-------------------------------- 
۱ ) آقای سیدهاشم وکیل ۴۳۹ رای
۲ ) آقای دکترعباس نراقی ۳۶۰ رای
۳ ) آقای ارسلان خلعتبری ۳۳۹ رای
۴ ) آقای دکتر محمد باقر شریعت زاده ۳۰۱ رای
۵ ) آقای محمدرضا فیض مهدوی ۲۸۴ رای
۶ ) آقای اسداله صوف۱۷۴
۷ ) آقای دکترمحمد شاهکار ۲۷۶ رای 
۸ ) آقای دکتر حبیب دادفر ۲۶۹ رای
۹ ) آقای جعفر منصوریان ۲۵۵ رای 
۱۰) آقای کاظم پگاه ۲۵۲ رای 
۱۱) آقای ابوالقاسم تفضلی ۲۵۰ رای 
۱۲) آقای علی اکبرامامی اهری ۲۴۵ رای

اعضای علی البدل
------------------------------------
۱۳ ) آقای عبدالحمید اردلان ۲۴۰ رای 
۱۴ ) آقای فرج اله اکبر ۲۴۰ رای 
۱۵ ) آقای علی شهیدزاده ۲۳۲ رای 
۱۶ ) آقای حسینقلی کاتبی ۲۲۵ رای 
۱۷ ) آقای محمدحسن صابرزاده ۲۲۳رای 
۱۸) آقای جلیل محسنین ۲۲۲ رای 

ساعت ۹ بامداد روز شنبه چهارم تیرماه ۱۳۴۵ نخستین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم تشکیل شد و دراین جلسه اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند. 

۱) آقای سید هاشم وکیل رئیس 
۲) آقای ارسلان خلعتبری نایب رئیس 
۳) آقای دکتر عباس نراقی نایب رئیس 
۴) آقایدکترحبیب دادفر منشی 
۵) آقای ابوالقاسم تفضلی منشی 
۶) آقای دکترمحمد شاهکار بازرس 
۷) آقای جعفر منصوریان بازرس 

دوره ۱۴ هیات مدیره 
انتخابات دوره چهاردهم هیات مدیره کانون وکلاء درروز پنجشنبه مورخ ۱۶/۳/۱۳۴۷ ازساعت ۷/۵ صبح شروع شد و تا ساعت ۱۳ اخذ رای بعمل آمد . تعداد ۵۹۰ نفر از وکلاء پایتخت و بعضی از شهرستانها که جمعی از رجال و وزیران سابق و سناتور و نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه و روزنامه نگاران وکیل دادگستری درمیان آنان بود در انتخابات شرکت کردند.

پس از اخذ رای و مهروموم صندوق از روز شنبه ۱۸ خرداد قرائت آراء آغاز گردید و ازمجموع آراء یک رای سفید و سه رای که امضاء داشت ابطال گردید و حائزین اکثریت به شرح زیر تا ۳۶ نفر اعلام گردیدند . 
بعداز پایان قرائت آراء و رسیدگی به اعتراضات که انتخاب ۱۸ نفر هیات مدیره قطعی گردید, جناب آقای سیدهاشم وکیل رئیس هیات مدیره دوره سیزدهم و ادوار قبلی و آقایان ارسلان خلعتبری وعباس نراقی نواب رئیس پیشین , عدم قبولی خودرا درمورد عضویت درهیات مدیره کتبا'' اعلام داشتند و به این ترتیب دارندگان اکثریت آراء درردیف ۱۹ و۲۰ و۲۱ یعنی آقایان دکتر محمدباقر شریعت زاده وابوالقاسم تفضلی و اسداله صوفی املشی بجای سه نفر از اعضای علی البدل یعنی آقای علی شهید زاده گودرزی وآقای محسن پزشکپور وآقایدکتر علی خادم که جزء اعضای اصلی شده بودند ,به عضویت علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند . 

اعضای اصلی 
-------------------------------
۱) آقای محمدرضا فیض مهدوی ۳۵۸ رای 
۲) آقای سیدهاشم وکیل ۳۵۶ رای - انصراف کتبی
۳) آقای مسعود اعتصام ۳۴۲ رای 
۴) آقای ارسلان خلعتبری ۳۳۱ رای - انصراف کتبی
۵) آقای اسماعیل زاهد ۳۲۶ رای 
۶) آقای جعفر منصوریان ۳۱۱ رای
۷) آقای دکتر احمد هومن ۳۰۶ رای 
۸) آقای دکترعباس نراقی ۳۰۱ رای - انصراف کتبی
۹) آقای محمدحسن صابرزاده ۲۸۸ رای 
۱۰) آقای دکترمحمدحسین موسوی امینی ۲۸۸ رای 
۱۱) آقای محمدرضا جلالی نائینی ۲۸۷رای 
۱۲) آقایدکتر حبیب دادفر ۲۸۲ رای 
۱۳) آقای علی شهیدزاده گودرزی ۲۷۵ رای
۱۴) آقای محسن پزشکپور ۲۷۲ رای 
۱۵) آقای دکترعلی خادم ۲۷۲ رای 

اعضای علی البدل
--------------------------
۱۶) آقای کاظم پگاه ۲۶۷ رای
۱۷) آقای جلیل محسنین ۲۶۴ رای
۱۸) آقای سیدعلی هاشمیان ۲۶۳ رای 
۱۹) آقای دکترمحمدباقر شریعت زاده ۲۵۱ رای
۲۰) آقای ابوالقاسم تفضلی ۲۴۹رای 
۲۱) آقای اسداله صوفی املشی ۲۴۵ رای 


ضمنا'' در نخستین جلسه هیات مدیره جدید اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند. 

۱) آقای دکتر احمد هومن رئیس کانون 
۲) آقای محمد رضا فیض مهدوی نایب رئیس 
۳) آقای جعفر منصوریان نایب رئیس 
۴) آقای مسعود اعتصام بازرس 
۵) آقای اسمعیل زاهد بازرس 
۶) آقای محسن پزشکپور منشی
۷) آقای دکتر علی خادم منشی 


دوره ۱۵ هیات مدیره 
انتخابات دوره پانزدهم درروز پنجشنبه ۱۴/۳/۱۳۴۹ ازساعت ۷/۵ صبح تا یک بعدازظهر درتالار اجتماعات کاخ دادگستری بعمل آمد واشخاص زیر به ترتیب بعنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. 

اعضای اصلی 
--------------------------
۱) آقای دکتراحمد متین دفتری 
۲) آقای دکتر احمد هومن
۳) آقای محمدرضا جلالی نائینی
۴) آقای محمد حسین موسوی امین
۵) آقای مسعود اعتصام 
۶) آقای محمدرضا فیض مهدوی 
۷) آقای حسن نزیه 
۸) آقای علی هاشمیان
۹) آقای ابوالفضل ساغریغمایی
۱۰) آقای اسماعیل زاهد 
۱۱) آقای جعفر منصوریان 
۱۲) آقای محمد دامغانی 
۱۳) آقای علی شهید زاده ( استعفا نمودند ) 
۱۴) آقای علی هاشمیان 
۱۵) آقای دکتر محمد باقر شریعت زاده 

اعضای علی البدل
---------------------------------
۱۶) آقای علی خادم (استعفا نمودند ) 
۱۷) آقای عبدالحمید اردلان 
۱۸) آقای ابوالقاسم تفضلی 
۱۹) آقای آلبرت برناردی 
۲۰) آقای محمد حسن صابرزاده (بعلت استعفا وخروج اعضاء اضافه شدند)
۲۱) آقای دکتر نوراله ملک زاده (بعلت استعفا وخروج اعضاء اضافه شدند)

پس از اعلام نتیجه انتخابات آقای علی شهید زاده و آقایدکتر علی خادم استعفا نمودند که درنتیجه آقایان محمد حسن صابرزاده و آقای دکتر نوراله ملک زاده بعنوان عضو علی البدل بجای اعضای مستعفی به جمع هیات مدیره وارد شدند. 

درتاریخ / ۴ ۴ / ۱۳۴۹ اولین جلسه هیات مدیره دوره پانزدهم تشکیل شد و هیات رئیسه این دوره بشرح زیر تعیین شدند . 
۱) آقای احمد متین دفتری رئیس 
۲) آقایان محمد تقی دامغانی و جعفرمنصوریان (جوانترین اعضاء) منشی 
۳) آقایان فیض مهدوی و حسن نزیه نواب رئیس 
۴) آقایان زاهد و جلالی نائینی بازرس 

جلسات مختلف هیات مدیره بر سر این بحث که آیا آقای دکتر احمد متین دفتری که سابقه وکالت ایشان به بیست سال نمیرسد میتوانند ریاست هیات مدیره را داشته باشند یا خیر بحث و بررسی شد و اکثرا'' رای بر صحت آن دادند زیرا معتقد بودند که سابقه وکالت غیررسمی دکتر متین دفتری نیز می تواند محسوب شود و علاوه برآن ایشان مدتها مقام وزارت عدلیه را بعهده داشتند که کم ازوکالت نیست

لیکن دو نفر ازاعضاء به مرجع دادگاه انتظامی شکایت برند و چون نحوه گفتگو موجب تکدر خاطر آقای دکتر متین دفتری را فراهم کرد , ایشان دیگر درجلسات کانون حضور نیافتند . تااینکه در تاریخ ۴ /۹ /۱۳۴۹ جلسه هیات مدیره دروقت فوق العاده باحضور آقایان حسن نزیه , اسماعیل زاهد , محمد حسین موسوی , دکتر احمد هومن , مسعود اعتصام , عبدالحمید اردلان , البرت برناردی , محمد تقی دامغانی , جعفرمنصوریان , علی هاشمیان , ابوالفضل ساغر یغمایی , محمد رضا فیض مهدوی ومحمدرضا جلالی نائینی به ریاست سنی آقای دکتر احمد هومن و منشی گری آقایان دامغانی و منصوریان تشکیل شد وباتفاق آراء آقای محمد رضا جلالی نائینی را به ریاست کانون انتخاب نمودند و اعضاء هیات رئیسه بشرح زیر شد : 

۱) آقای محمدرضا جلالی نائینی رئیس کانون 
۲) آقای دکتر محمد موسوی امین نایب رئیس
۳) آقای مسعود اعتصام نایب رئیس 
۴) آقای ابوالفضل ساغر یغمایی منشی
۵) آقای محمد تقی دامغانی منشی 
۶) آقای اسماعیل زاهد بازرس
۷) آقای علی هاشمیان بازرس 
۸) آقای عبدالحمید اردلان مدیرکل مالی 
هیات مدیره دوره پانزدهم به همین ترتیب تا پایان دوره به انجام امور پرداخت .

دوره ۱۶ هیات مدیره 
انتخابات دوره شانزدهم هیات مدیره از ساعت ۸/۵ صبح روز سه شنبه ۱۶/۳/۱۳۵۱ تا ساعت ۲ بعدازظهر همانروز برگزار شد و از میان ۷۱۴ رای ماخوذه ,اعضای زیر انتخاب شدند. 

اعضای اصلی 
----------------------------
۱) آقای دکتر محمدشاهکار ۴۳۱ رای
۲) آقای محمدباقر شریعت زاده ۴۰۷ رای 
۳) آقای محمدرضا جلالی نائینی ۴۰۰ رای 
۴) آقای محسن پزشکپور ۳۷۶ رای 
۵) آقای دکترعبدالکریم انواری ۳۷۱ رای 
۶) آقای تقی پروین ۳۵۲ رای 
۷) آقای عبدالحمیداردلان ۳۵۱ رای 
۸) آقای دکترجواد واحدی ۳۴۵ رای 
۹) آقای جعفر منصوریان ۳۳۶ رای 
۱۰) آقای مسعود اعتصام ۳۲۹ رای 
۱۱) آقای ولی اله شهاب فردوسی ۳۲۸ رای
۱۲) آقای اسماعیل زاهد ۳۲۶ رای 

اعضای علی البدل
----------------------------------
۱۳) آقای محمدرضا فیض مهدوی ۳۲۳ رای
۱۴) آقای مهدیملکی ۳۲۲ رای
۱۵) آقای حسن نزیه ۳۱۳ رای 
۱۶) آقای ابوالحسن عمیدی نوری ۳۱۱ رای
۱۷) آقای دکتر حبیب دادفر ۳۱۰ رای 
۱۸) آقای علی هاشمیان ۳۰۹ رای 

ریاست این دوره هیات مدیره را نیز آقای محمد رضا جلالی نائینی عهده دار بود. 


دوره ۱۷ هیات مدیره 
انتخابات دوره هفدهم کانون وکلاء ازساعت ۸/۵ تا ۱/۵ بعداز ظهر روز شنبه ۱۸/۳/۱۳۵۳ در تالار اجتماعات کاخ دادگستری برگزار ودر نتیجه ۷۸۵ نفر وکلاء واجد شرایط , آراء خود را به صندوق ریختند و نتیجه زیر بدست آمد. 

اعضای اصلی 
-------------------------------- 
۱) آقای محمدرضا جلالی نائینی ۵۱۹ رای
۲) آقای دکترحبیب دادفر ۵۰۴ رای
۳) آقای محسن پزشکپور ۴۶۳ رای 
۴) آقای محمدرضا فیض مهدوی ۴۵۱ رای 
۵) آقای اسمعیل زاهد ۴۴۶رای
۶) آقای جعفرمنصوریان ۴۳۶ رای
۷) آقای مسعود اعتصام ۴۳۴ رای 
۸) آقای دکتر جواد واحدی ۴۰۹ رای
۹) آقای ولی اله شهاب فردوسی ۴۰۸ رای 
۱۰) آقای علی هاشمیان ۴۰۳ رای 
۱۱) آقای دکترحسینعلی کاتبی ۳۹۶ رای 
۱۲) آقای عبدالحمید اردلان ۳۸۸ رای 

اعضای علی البدل
-----------------------------------
۱۳) آقای دکتر محمدباقرشریعت زاده ۳۵۶ رای
۱۴) آقای دکتر تقی پروین ۳۴۹ رای 
۱۵) آقای حسن نزیه ۳۴۵ رای 
۱۶) آقای دکترعبدالکریم انواری ۳۳۳ رای 
۱۷) آقای هدایت اله متین دفتری ۳۱۶ رای 
۱۸) آقای جهانگیرمیرحسینی ۳۰۶ رای 

هیات رئیسه در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۷ تیرماه که اولین جلسه هیات مدیره دوره هفدهم به حساب می آمد , فقط آقای سیدمحمدرضا جلالی نائینی را مجددا'' به ریاست کانون و آقای سید ولی اله شهاب فردوسی رابه ریاست امور مالی کانون انتخاب نمود و انتخاب بقیه اعضاء برای سمت هایشان به جلسه دیگر موکول شد . 

اعضاء هیات رئیسه 
-----------------
۱) آقای محمدرضا جلالی نائینی ( با ۱۱ رای) رئیس 
۲) آقای مسعود اعتصام ( با ۱۰رای ) نایب رئیس 
۳) آقای جعفر منصوریان ( با ۷ رای ) نایب رئیس 
۴) آقای علی هاشمیان ( با ۱۱ رای) بازرس 
۵) آقای اسماعیل زاهد ( با ۸ رای ) بازرس 
۶) آقای دکتر واحدی ( با ۱۱ رای) منشی
۷) آقای حسینقلی کاتبی ( با ۸ رای ) منشی 


دوره ۱۸ هیات مدیره 
انتخابات دوره هیجدهم کانون وکلاء نیز طبق شرایط مقرر انجام شد و وکلاء واجدشرایط آراء خود را به صندوق ریختند و اعضای هیات مدیره بشرح زیر اعلام گردید. 

اعضای اصلی 
---------------------------- 
۱) آقای محمدرضا جلالی نائینی ۷۰۳ رای
۲) آقای دکتر عبدالکریم انواری ۶۰۶ رای
۳) آقای مسعود اعتصام ۵۷۳ رای
۴) آقای اسماعیل زاهد ۵۵۰ رای
۵) آقای جعفر منصوریان ۵۳۵ رای
۶) آقای عبدالحمید اردلان ۵۲۱ رای
۷) آقای دکتر حبیب دادفر ۵۱۶ رای
۸) آقایمحسن پزشکپور ۵۰۳ رای
۹) آقای محمدرضا فیض مهدوی ۴۹۲ رای
۱۰) آقای ولی اله شهاب فردوسی ۴۸۸ رای
۱۱) آقای جهانگیر امیرحسینی ۴۴۷ رای
۱۲) آقای حسینقلی کاتبی ۴۲۹ رای

اعضای علی البدل
---------------------------------
۱۳) آقای علی هاشمیان ۴۲۳ رای
۱۴) آقای ابوالفضل ساغریغمایی ۴۲۰ رای
۱۵) آقای حسن نزیه ۴۰۷ رای
۱۶) آقای محمد تقی دامغانی ۴۰۶ رای
۱۷) آقای محمد باقر شریعت زاده ۴۰۰ رای
۱۸) آقای محمود معینی عراقی ۴۰۰ رای

نخستین جلسه هیات مدیره کانون وکلاء دادگستری دوره هیجدهم روز۱۹ /۴/۱۳۵۵ بریاست سنّی آقای محمدحسن صابرزاده و منشیگری وجوانترین عضو هیات ,آقای محسن پزشکپورتشکیل یافت . پس ازطی تشریفات مقدماتی برای تعیین رئیس کانون اخذ رای بعمل آمد واعضای هیات رئیسه به ترتیب زیر انتخاب شدند 

۱) آقای محمدرضا جلالی نائینی با ۱۲ رای ریاست کانون 
۲) آقای اسماعیل زاهد با ۸ رای نایب رئیس 
۳) آقای دکتر انواری با ۷ رای نایب رئیس 
۴) آقای دکتر کاتبی با ۱۲ رای بازرس 
۵) آقای عبدالحمید اردلان با ۹ رای بازرس 
۶) آقای جهانگیر امیرحسینی با ۸ رای منشی 
۷) آقای محمدرضا فیض مهدوی با ۶ رای منشی 


دوره ۱۹ هیات مدیره 
با وجود وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران وبهم ریختگی اوضاع اداری در روزهای آغازین انقلاب انتخابات دوره نوزدهم کانون وکلاء دادگستری درتاریخ ۲۰/۳/۱۳۵۷ انجام شد و اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند . 

اعضای اصلی 
------------------------------- 
۱) آقای محمدرضاجلالی نائینی
۲) آقای اسماعیل زاهد
۳) آقای عبدالحمید اردلان
۴) آقای دکتر عبدالکریم انواری
۵) آقای حسن نزیه
۶) آقای محسن پزشکپور
۷) آقای محمدتقی دامغانی 
۸) آقای مسعود اعتصام 
۹) آقای ولی اله شهاب فردوسی 
۱۰) آقای صادق وزیری 
۱۱) آقای معینی عراقی 
۱۲) آقای هدایت اله متین دفتری 

اعضای علی البدل
---------------------------
۱۳) آقای محمدرضا فیض مهدوی 
۱۴) آقای علی شاهنده 
۱۵) آقای رضوی 
۱۶) آقای جهانگیر امیرحسینی 
۱۷) آقای علی هاشمیان 
۱۸) آقای ابوالفضل ساغر یغمایی 

سپس در اولین جلسه هیات مدیره در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۵۷ اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.

اعضای هیات رئیسه :
۱) آقای حسن نزیه ریاست کانون 
۲) آقای دکتر عبدالکریم انواری نایب رئیس 
۳) آقای هدایت اله متین دفتری نایب رئیس 
۴) آقای صادق وزیری بازرس 
۵) آقای محمد تقی دامغانی بازرس 
۶) آقای معینی عراقی منشی 

آقای حسن نزیه که بعلت تحولات سیاسی جزء هیات دولت قرار گرفته بود کمتر امکان انجام وظایف درکانون را داشت و در ۲۸/۱/ ۱۳۵۹ بعلت نداشتن ریاست , پس از رای گیری درهیات مدیره , آقای عبدالحمید اردلان باتفاق آراء ( ۸ رای ) تصدی کانون را بعهده گرفت ( خود ایشان در رای گیری شرکت ننمودند ) .

کانون وکلاء بعداز ریاست آقای عبدالحمید اردلان به هیاتی متشکل از آقایان افضلی , نراقی , ستاریان ,خواجوی و ....... واگذار گردید که این هیات به سرپرستی آقای احمد خواجوی ( دادیار شعبه ۳۰ ) اداره می شد . 

بی نظمی در اداره کانون درزمان سرپرستی خواجوی و به بهم ریختگی اوضاع که جزء بدیهیات دوران ابتدای هر انقلاب است موجب شد تا کانون وکلاء دادگستری دستخوش حوادث ناخوشایندی شود که نهایتا'' منجر به تعطیلی امور کانون گردید.

لزوم وجود کانون و تنظیم امور وکالت و کانون وکلاء , دولت وقت را بر آن داشت تا نماینده دیگری را برای سرپرستی کانون منصوب کند . وازاین پس آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی که سابقه استادی دانشگاه و ریاست دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی ) را برعهده داشت و همزمان ریاست بعضی از ارگانهای حقوقی دولت و ازجمله دفتر بیانیه الجزایر نیز با ایشان بود به سمت ریاست کانون وکلاء انتخاب شدند و ایشان نیز آقای داود فاطمی را به جانشینی خود و سرپرستی کانون منصوب کردند . 
تحولات این دوره قطعا'' شنیدنی است , لیکن چون مکان تحریر آن در این مقاله نیست امیدواریم آقای دکتر افتخار بعدا'' مطالب این دوره را به تفصیل بنویسند تا در تاریخچه کانون وکلاء ماندگار شود و بررسی آثار آنچه گذشت برای آیندگان ممکن گردد . 

هرچه جامعه و حکومت جمهوری اسلامی ایران به سمت نظام مند شدن پیش رفت ,فعالیت وکلاء برای کسب امکان مجدد انتخابات وتعیین مدیران خود با رای آزاد بیشتر شد تا اینکه انتخابات دوره بیستم ( انتخابات آزاد دوره اول بعداز انقلاب ) کانون وکلاء دادگستری تهران , ( شامل استانهای تهران , قم و سمنان )پیرو اطلاعیه های صادره از سوی هیات نظارت بر انتخابات و پس از تایید صلاحیت ۴۱ نفر از کاندیداهای عضویت درهیات مدیره توسط دادگاه عالی انتظای قضات , در روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۶ از ساعت ۹ صبح الی ۱۵/۱۵ همانروز در سالن اجتماعات کاخ دادگستری برگزار گردید و شمارش آراء توسط هیات نظارت بر انتخابات انجام گرفت . دراین انتخابات بیش از ۱۳۰۰ نفر ازوکلاء عضو با شرکت فعال و گسترده خود عزم خود را برای آغاز حرکت نوین نشان دادند و افراد مورد نظر خود را از بین ۴۱ نفر از کاندیداها انتخاب کردند.

 

منبع : وبسایت سابق اتحادیه کانون های وکلا  برگرفته از وبلگ وکلای ملت